ŠKOLA STRANIH JEZIKA SUVAG

CJENIK

Programi za djecu i srednjoškolce

Predškolski i đački / 10 polaznika

70 sati/2x45'/cijela školska godina

Iznos obroka u eurima 38,00 €         

 380,00€/


Đački i omladinski / 10 polaznika

93 sata/2x60'/cijela školska godina

Iznos obroka u eurima 49,80 €

498,00 €/


Mini-grupe / 3-5 polaznika

50 sati/2x45'/cijela školska godina

Iznos obroka u eurima 53,00 €

Mini-grupe / 3-5 polaznika

40 sata/1x60'/cijela školska godina

Iznos obroka u eurima 42,00 €

530,00 €/
      

420,00 €/


 

Programi za odrasle

Osnovni program / 8 polaznika

70 sati semestralno/2x90'

Iznos obroka u eurima 84,00€

420,00€/

 

Mini-grupe / 3-5 polaznika

50 sati/semestralno ili godišnje

Iznos obroka u eurima 53,00 €


530,00 €/


Mini grupe / 3-5 polaznika

40 sati/ 2x60'/semestralno

Iznos obroka u eurima 42,00 €

420,00 €/


Individualni programi / 1-2 polaznika

broj sati prema dogovoru

Cijena programa u eurima 31,85 €/15,93 €


31,85 €/