ŠKOLA STRANIH JEZIKA SUVAG

CJENIK

Programi za djecu i srednjoškolce

Predškolski i đački / 10 polaznika

70 sati/2x45'/cijela školska godina

Cijena programa u eurima (po fiksnom tečaju 7.53450 kn)                                              330,48 €

Iznos obroka u eurima (po fiksnom tečaju 7.53450 kn)

33,05 €         

330,48 €/2490 kn

Đački i omladinski / 10 polaznika

93 sata/2x60'/cijela školska godina

Cijena programa u eurima (po fiksnom tečaju 7.53450 kn)

431,35 €

Iznos obroka u eurima (po fiksnom tečaju 7.53450 kn)

43,13 €

431,35 €/3250 kn

Mini-grupe / 3-5 polaznika

50 sati/2x45'/cijela školska godina

Cijena programa u eurima (po fiksnom tečaju 7.53450 kn)

459,22 €

Iznos obroka u eurima (po fiksnom tečaju 7.53450 kn)

45,92 €

Mini-grupe / 3-5 polaznika

40 sata/1x60'/cijela školska godina

Cijena programa u eurima (po fiksnom tečaju 7.53450 kn)

364,99 €

Iznos obroka u eurima (po fiksnom tečaju 7.53450 kn)

36,50 €

459,22 €/3460 kn         364,99 €/2750 kn

 

Programi za odrasle

Osnovni program / 8 polaznika

70 sati semestralno/2x90'

Cijena programa u eurima (po fiksnom tečaju 7.53450 kn)

362,33 €

Iznos obroka u eurima (po fiksnom tečaju 7.53450 kn)

72,47 €

362,33 €/2730 kn

Mini-grupe / 3-5 polaznika

50 sati/semestralno ili godišnje

Cijena programa u eurima (po fiksnom tečaju 7.53450 kn)

459,22 €

Iznos obroka u eurima (po fiksnom tečaju 7.53450 kn)

45,92 €


459,22 €/3460 kn

Mini grupe / 3-5 polaznika

40 sati/ 2x60'/semestralno

Cijena programa u eurima (po fiksnom tečaju 7.53450 kn)

364,99 €

Iznos obroka u eurima (po fiksnom tečaju 7.53450 kn)

36,50 €


364,99 €/2750 kn

Jezični klub / tečajevi za umirovljenike

20 sati semestralno

Cijena programa u eurima (po fiksnom tečaju 7.53450 kn)

242,88 €

Iznos obroka u eurima (po fiksnom tečaju 7.53450 kn)

24,29 €

242,88 €/1830 kn

Individualni programi / 1-2 polaznika

broj sati prema dogovoru

Cijena programa u eurima (po fiksnom tečaju 7.53450 kn)

31,85 €

15,93 €


31,85 €/240/120 kn

 

Online nastava

Mini-grupa / 3-5 polaznika

70 sati/2x90'/godišnje

Cijena programa u eurima (po fiksnom tečaju 7.53450 kn)

598,58 €

Iznos obroka u eurima (po fiksnom tečaju 7.53450 kn)

59,86 €

598,58 €/4510 kn

Mini-grupa / 3-5 polaznika

40 sati/2x60'/semestralno

Cijena programa u eurima (po fiksnom tečaju 7.53450 kn)

364,99 €

Iznos obroka u eurima (po fiksnom tečaju 7.53450 kn)

73,00 €


364,99 €/2750 kn