ŠKOLA STRANIH JEZIKA SUVAG

UPISI

U p i s i  od 30. 8. do 17. 9. 2021.

 u Školi stranih jezika SUVAG (8.00-20.00 h)

ili

putem web-obrasca

Sve informacije, prijave i predbilježbe također i na

tel: 01/4629 - 661, 01/4629 - 614; mob.: 091 4110 353

mail: ssj@suvag.hr

web: www.suvag.hr; www.stranijezici-suvag.com

Raspored upisa u osnovnim školama bit će objavljen na našim web-stranicama od 30. 8. 2021.