ŠKOLA STRANIH JEZIKA SUVAG

UPISI


UPISI
u ljetni semestar šk. god. 2022./2023.:
13. - 17. veljače 2023. 
radnim danom od 8.00 do 20.00 h 
u Školi stranih jezika SUVAG
ili putem web-obrasca


Sve informacije, prijave i predbilježbe također i na

tel: 01/4629 - 661, 01/4629 - 614; mob.: 091 4110 353

mail: ssj@suvag.hr

web: www.suvag.hr; www.stranijezici-suvag