ŠKOLA STRANIH JEZIKA SUVAG

Upisi u tijeku

U P I S I

 u Školi stranih jezika SUVAG (10.00-14.00 h)

ili

putem web-obrasca

Sve informacije, prijave i predbilježbe također i na

tel: 01/4629 - 661, 01/4629 - 614; mob.: 091 4110 353

mail: ssj@suvag.hr

web: www.suvag.hr; www.stranijezici-suvag.com

NASTAVA U LJETNOM SEMESTRU POČINJE 15. 2. 2021.LAST MINUTE 


TALIJANSKI A1.1.1

(nastava u maloj grupi ponedjeljkom i srijedom od 20.00 do 21.00)         ENGLESKI ODRASLI B1.1.1