ŠKOLA STRANIH JEZIKA SUVAG

UPISI
 

u ljetni semestar šk. god. 2023./2024.
od 19. 2. do 23. 2. 2024. radnim danom od 8.00 do 20.00 h
u Školi stranih jezika SUVAG

ili putem web-obrasca

Sve informacije, prijave i predbilježbe:

tel: 4629 661, 4629 614; mob.: 091 4110 353

mail: ssj@suvag.hr

web: www.suvag.hr; www.stranijezici-suvag.com

https://www.stranijezici-suvag.com/online-upisi/