ŠKOLA STRANIH JEZIKA SUVAG

Upisi u tijeku

Sve informacije, prijave i predbilježbe na:

tel: 01/4629 - 661, 01/4629 - 614 i 091/4110 353

mail: ssj@suvag.hr

web: www.suvag.hr; www.stranijezici-suvag.com


LAST MINUTE 


TALIJANSKI A1.1.1

(nastava u maloj grupi ponedjeljkom i srijedom od 19.30 do 20.30)         ENGLESKI ODRASLI B1.1.1