ŠKOLA STRANIH JEZIKA SUVAG

RASPORED NOVIH PROGRAMA

Novi programi u ljetnom semestru šk. god. 2021./2022.:

- engleski A2/B1.1 Refreshment (za odrasle): pon. 18:45-20:15

- engleski A1.1 konverzacija (za odrasle): sri. 10:00-11:30

- engleski priprema za maturu: sri. 10:00-11:30 ili pon. 18:45-20:15

- njemački A1.1.1 (za odrasle): pon. 18:15-19:15

- njemački klub: sri. 18:45-20:00

- talijanski A1.1.1(za odrasle): pon./sri. 18:30-19:30

- talijanski A1.1.1 (za odrasle): uto. 20:30-22:00

- francuski A1.1 (za odrasle): pon./sri. 19:00-20:00

- francuski đački 1: pon. 18:00-18:45

- francuski đački 1: čet. 18:00-19:00

- španjolski A1.1.1 (za odrasle): čet. 19:00-20:00

- portugalski A1.1.1 (za odrasle): čet. 19:00-20:30

- ruski A1.1.1 (odrasli): ut. 18:30-20:00

- japanski A1.1.1 (za odrasle): pon. 19:30-20:30

- japanski đački 1: pon. 18:30-19:30